GENOMFÖRING

GENOMFÖRING STÅLREGEL


 

För säker installation av flexrör i stålreglar.

Använd vår håltagare 16 650 59 för att stansa ut ett hål på 35mm och klicka i ringen.E-nr 14 009 27